Wat We Doen


Voor wie we er zijn

We willen in de eerste plaats een plek zijn waar je gewoon mag komen en gaan. Een plek waar je fouten mag maken omdat dat de enige manier is om te groeien.
We willen er voor je zijn wanneer je graag ondersteunende gesprekken wilt.

Wat we doen

We willen een plek zijn waar we elkaar bemoedigen en steunen. We geloven dat we elkaar allemaal even hard nodig hebben, omdat iedereen in zijn of haar leven te maken heeft met gebrokenheid en afwijzing. En ook dat er voor iedereen even veel hoop en liefde beschikbaar is. We willen samen delen wat we meemaken, wat God in onze levens doet. We willen samen lachen en gewoon samen zijn.

We organiseren ook weekenden in het Noorden van Nederland, waarin de Vaderhartboodschap centraal staat.

 Praktische informatie

Op dit moment komen we elke laatste maandag van de maand bij elkaar. We merken dat veel mensen bereid zijn de openbaring van het Vaderhart van God met ons te delen. Daarom organiseren we ook naast deze vaste avond, andere extra maandagavonden.

Je bent welkom vanaf 20.00 uur.

We willen ons elke avond laten leiden door wat Vader die avond voor ons heeft. We willen met elkaar delen Wie Vader is en wie wij mogen zijn. We willen met elkaar bidden, naar muziek luisteren of films bekijken. Alles met als doel dat we opgebouwd worden en groeien in een intieme relatie met onze Vader.

We dromen ervan om in de toekomst ook op andere manieren bij elkaar te komen. We denken dan bijvoorbeeld aan dingen als:

Wandelen, spelletjes doen, kletsen, bakken, workshops, samen eten, soaken en/of een spreker uitnodigen. .